Boekhoudingen

Boekhoudingen

Om overzicht te hebben én te houden in de financiële positie van uw bedrijf, is het van groot belang dat uw boekhouding op orde is. Van Pelt Administraties helpt u graag bij het gehele traject. U levert ons alle benodigde gegevens aan (verkoopfacturen, inkoopfacturen, kasadministratie, bankafschriften etc.), wij zorgen ervoor dat deze zaken netjes verwerkt worden.

Een goede boekhouding geeft u een overzichtelijk inzicht in uw winsten en verliezen. Ook stelt het u in staat om verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid en om gegevens te leveren voor kostprijsbepaling

Op basis van uw boekhouding kunnen wij de volgende documenten voor u opstellen:

  • jaarrekening
  • jaarverslag
  • balansrekening
  • verliesrekening
  • winstrekening
  • publicatierapporten voor Kamer van Koophandel (voor B.V.’s)

De resultaten die we analyseren kunnen positief en negatief zijn. Op basis van die resultaten kijken we samen met u naar de toekomst en maken we plannen die uw onderneming ten goede komen.